Erik.Dokumentationer/Documentations

Erik.Dokumentationer/Documentations

"Långe Jag"

InstallationerPosted by Hysterik Saturday, January 24 2009 21:27:02


"Långe Jag"
Installation, Animation. 2008. Grupputställning Tippex.
Första året på Umeå Konsthögskola. Foto: Jenny Carlsson & Matti Sumari

"Long I"
Installation, Animation. 2008. Group Exhibition Tippex.
First year in
Umeå Art Academy. Photo: Jenny Carlsson & Matti Sumari


  • Comments(0)//works.hysterik.se/#post18