Erik.Dokumentationer/Documentations

Erik.Dokumentationer/Documentations

"Frame 1-51/377"

AnimationerPosted by Hysterik Monday, June 30 2008 18:27:09


"Första delen" Animation 2008.
Tanken var att den skulle bli längre, men det blev som klart ändå.
frågan är när resten kommer ?

"First part" Animation 2008.
The idea was that it would be longer, but the result is still kind of finished. The question is when the rest will come?


  • Comments(1)//works.hysterik.se/#post14